Skip to content

Privaatsus

Sinu privaatsus on meile oluline. ​Väärtustame oma kliente ja austame oma klientide õigust privaatsusele ning nende andmete kaitsele.  ​

Veebilehe tiinatalumees.ee isikuandmete vastutav töötleja on:​
Tiina Talumees Moestuudio OÜ (registrikood 10575747) asukohaga Maakri21, F-hoone, 10145 Tallinn, Harju maakond
tel +372 6645 145
e-kirja saad meile saata SIIT 

Milliseid isikuandmeid töödeldakse​

• nimi ja e-posti aadress​
• arveldusarve​
• kontaktandmed​
• kliendi sooritatud ostude andmed​

Mis eesmärgil isikuandmeid töödeldakse

​• Isikuandmete töötlemine toimub kliendiga sõlmitud kokkuleppe täitmise eesmärgil.​
• Ostuajaloo andmeid (ostu kuupäev, kliendi andmed) kasutatakse ülevaate koostamiseks ning kliendieelistuste analüüsimiseks.​
• Veebilehe kasutaja IP-aadressi või teisi võrguidentifikaatoreid töödeldakse veebilehe kui​infoühiskonna teenuse osutamiseks ning veebikasutusstatistika tegemiseks.​

​Vastuvõtjad, kellele isikuandmed edastatakse​

• Isikuandmed edastatakse veebilehe klienditoele ostude ja ostuajaloo haldamiseks ja​kliendiprobleemide lahendamiseks.​
• Postiteenuse osutajatele, selleks et tellitud kaup kliendile kätte toimetada.​
• Reklaamiteenuse pakkujatele, sh sotsiaalmeedia teenuse osutajatele, kellele edastame vaid neid andmeid, mis on vajalikud selleks, et teavitada klienti uutest toodetest ja kampaaniatest ning analüüsida klientide käitumist e-poes.​
• Nimi, kontonumber ja e-posti aadress edastatakse veebilehe makseteenust haldavale teenuse pakkujale.​
• Isikuandmeid võidakse edastada infotehnolooogilist tuge pakkuvatele ettevõtetele, kui see on vajalik veebipoe funktsionaalsuse või andmemajutuse tagamiseks.​

​Turvalisus ja andmetele ligipääs​

• Isikuandmeid hoitakse zone.ee serverites, mis asuvad Euroopa Liidu liikmesriigi või Euroopa Liidu majanduspiirkonnaga liitunud riikide territooriumil.​
• Juurdepääs isikuandmetele on veebilehe töötajatel, kes saavad isikuandmetega tutvuda selleks, et lahendada veebilehe kasutamisega seonduvaid tehnilisi küsimusi ning osutada klienditoe teenust.​Veebileht rakendab asjakohaseid füüsilisi, organisatsioonilisi ja infotehnilisi turvameetmeid, et​kaitsta isikuandmeid juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, kaotsimineku, muutmise või loata​juurdepääsu ja avalikustamise eest.​
• Isikuandmete edastamine veebipoe volitatud töötlejatele toimub veebipoe ja volitatud töötlejatega sõlmitud lepingute alusel. Volitatud töötlejad on kohustatud tagama isikuandmete töötlemisel asjakohased kaitsemeetmed.​
• Kõiki Sinu poolt sisestatud andmeid hoitakse meie andmebaasis. Kuna seda teavet ei avalikustata ühelegi kolmanda osapoole inimesele välja arvatud vaid volitatud ametlikele institutsioonidele (näiteks Eesti Politsei, kohus) ja volitatud korras, ei kanna veebilehe omanik vastutust ühegi häkkimiskatse eest, mis võivad andmeid ohustada.​

​Nõusoleku tagasivõtmine

​• Kui isikundmete töötlemine toimub kliendi nõusoleku alusel, siis on kliendil õigus nõusolek​tagasi võtta, teavitades sellest moestuudiot e-posti teel.​

Säilitamine

​• Vajalikke isikuandmeid säilitatakse raamatupidamise jaoks või tarbijavaidluste lahendamiseks.​
• Maksetega ja tarbijavaidlustega seotud vaidluste korral säilitatakse isikuandmed kuni nõude​täitmiseni või aegumistähtaja lõpuni.​
• Raamatupidamise jaoks vajalikud isikuandmed säilitatakse seitse aastat.​

​Kustutamine

​• Isikuandmete kustutamiseks tuleb võtta ühendust moestuudioga e-posti teel. Kustutamistaotlusele​vastatakse mitte hiljem kui kuu aja jooksul ning täpsustakse andmete kustutamise perioodi.​Otseturustusteated​
• E-kirja kasutatakse otseturundusteadete saatmiseks, kui klient on andnud vastava nõusoleku. Kui klient ei soovi saada otseturustusteateid, siis tuleb valida e-kirja jaluses vastav viide või võtta ühendust moestuudioga
​• Kui isikuandmeid töödeldakse otseturunduse eesmärgil (profileerimine), on kliendil õigus oma​isikuandmete nii algse kui ka edasise töötlemise, sealhulgas otseturundusega seotud​profiilianalüüsi tegemise suhtes igal ajal vastuväiteid esitada teavitades sellest moestuudiot e-posti teel.​