Skip to content

Kehtivad alates 25.04.2021

1.ÜLDSÄTTED

1.1.Käesolevad Tiina Talumees Moestuudio e-poe (edaspidi: e-pood) müügitingimused (edaspidi: tingimused) kehtivad Tiina Talumees Moestuudio e-poest ostmisel internetiaadressilt https://tiinatalumees.ee/. Kauba müüja on Tiina Talumees Moestuudio OÜ (edaspidi: müüja), aadress Maakri 21 Tallinn 10145, registrikood 10575747, tel +372 6645 145, e-posti aadress . Tingimused kehtivad kõigi isikute (edaspidi: klient) ja müüja vahel Tiina Talumees Moestuudio e-poe vahendusel kauba ostmisel tekkivate õigussuhete kohta.

1.2.Müüjal on õigus ühepoolselt tingimusi muuta ja täiendada, avaldades uued tingimused internetiaadressil https://tiinatalumees.ee/muugitingimused/. Kui klient esitas tellimuse enne tingimuste muudatuste jõustumist, kohaldatakse kliendi ja müüja õigussuhtele tellimuse esitamise ajal kehtinud tingimusi.

1.3.Kliendil on võimalik enne ostu sooritamist tingimused salvestada ja vajaduse korral taasesitada ning klient nõustub e-poest ostu sooritamisel tingimustes sätestatuga.

1.4.Tingimustele lisaks kohaldatakse e-poest ostu sooritamisele Eesti Vabariigis kehtivaid õigusakte.

2.TELLIMUSE ESITAMINE

2.1.Klient valib e-poest välja soovitud kaubad ja lisab ostukorvi. 

2.2.Osturkorvis broneeritakse iga kaup eraldi 60 minutiks.

2.3.Klient valib tellimuse üleandmise viisi ja koha.

2.4.Klient kinnitab ostukorvi ja tasub kauba eest müüja poolt pakutud maksekeskkondades. Klient kontrollib enne arve tasumist, et arves toodud andmed vastavad kliendi tegelikule soovile.

2.5.Pärast kauba eest tasumist tuleb kliendil vajutada lingile “Tagasi kaupmehe juurde”.

2.6.Tellimuse ja makse kättesaamise kohta saadab müüja kliendile e-kirjaga kinnituse.

2.7.Müüja ja kliendi vahel jõustub müügileping alates kliendi poolt tasutud ostusumma tervikuna laekumisest müüja arvelduskontole.

2.8.Kaupade eest, mida ei õnnestu komplekteerida, maksab müüja kliendile raha tagasi viivitamatult kuid mitte hiljem kui 30 päeva jooksul. 

3.KAUBA HIND, MAKSEVÕIMALUSED

3.1.Kõik Tiina Talumees Moestuudio e-poes müüdavate kaupade hinnad on näidatud eurodes ning sisaldavad käibemaksu.

3.2.Klient tasub tellimuse eest ettemaksuna kauba müügihinna ning kohaletoimetamise tasu täies ulatuses.

3.3.Kauba eest saab tasuda Tiina Talumees Moestuudio e-poe veebikeskkonnas näidatud viisidel.

4.KAUBA KÄTTESAAMINE

4.1.Kaupa saab tellida Eesti piires SmartPOSTi ja Omniva pakiautomaati. Rahvusvahelised tellimused toimetab kohale Omniva.

4.2.Kauba kättesaamine Tiina Talumees Moestuudiost.

4.2.1.Kauba väljastamine toimub Tiina Talumees Moestuudio lahtioleku aegadel.

4.2.2.Juhul, kui klient ei tule kaubale järele 14 kalendripäeva jooksul, loeb müüja, et klient on tellimusest loobunud ning müüja tagastab kliendile ostusumma viivitamata, kuid mitte hiljem kui 30 kalendripäeva jooksul samale arvelduskontole, millelt ostu eest tasuti.

4.3.Kauba kättesaamine pakiautomaadist

4.3.1.Kauba kohaletoimetamisel kliendi poolt valitud pakiautomaati Eesti piires kohaletoimetamise tasu ei lisandu.

​4.3.2.Välismaale suunatud pakid toimetab kohale DHL, saadetise maksumusega 8 eurot.

4.3.3.Kauba kohalejõudmisest pakiautomaati teavitatakse klienti SMS-teatega, mis sisaldab pakiautomaadi ukse avamiseks unikaalset uksekoodi.

4.3.4.Juhul, kui klient ei ole hoiutähtaja möödudes pakiautomaadist kaupa vastu võtnud, loeb müüja, et klient on tellimusest loobunud ning müüja tagastab kliendile ostusumma viivitamata, kuid mitte hiljem kui 30 kalendripäeva jooksul samale arvelduskontole, millelt ostu eest tasuti. 

4.4.Kauba kontroll

4.4.1.Kauba kättesaamisel kohustub klient avama tootepakendi ettevaatlikult, pakendit ja tooteid kahjustamata. Juhul kui klient on rikkunud pakendi hooletuse tõttu ehk tootepakendit oli võimalik avada seda kahjustamata, on müüjal õigus kaupade tagastamisel nõuda tekitatud kahju hüvitamist. Juhul, kui tootepakendit ei saa rikkumata/lõhkumata avada, ei vastuta klient rikutud pakendi eest.

4.4.2.Juhul, kui klient avastab kauba kättesaamisel, et talle on saadetud vale või defektne kaup või kaup ei jõua kliendini heas seisukorras ja kinnises pakendis, tuleb sellest koheselt teavitada müüjat.

5.KLIENDI ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE

5.1.Müüja töötleb kliendi poolt e-poes sisestatud isikuandmeid (sh nimi, telefoninumber, e-posti aadress) eelkõige tellimuse täitmiseks ning kauba kliendile kohale toimetamiseks vastavalt meie privaatsustingimustele.

6.KAUBA TAGASTAMINE, LEPINGUST TAGANEMINE JA TAGASIMAKSED

6.1.Kliendil on õigus põhjust esitamata lepingust taganeda 14 kalendripäeva jooksul alates kauba kättesaamisest (v.a toote puuduste ilmnemisel, vt punkti 8).

6.2.Kauba tagastamiseks peab klient täitma lepingust taganemise (toote tagastamise) avalduse veebivormi ning tagastama kauba Tiina Talumees Moestuudiole (tegevuskoht Maakri 21, F-hoone, Tallinn) või saatma kauba Tiina Talumees Moestuudiole pakiautomaadi kaudu. Taganemisavalduse vormi leiab siit: tagastamisavaldus

6.3.Klient on kohustatud taganemisõiguse kasutamisel tagastama kauba müüjale hiljemalt 14 päeva jooksul arvates taganemisavalduse esitamisest.

6.4.Klient võib kasutada lepingust taganemise õigust, kui kaup on kasutamata ja rikkumata. Soovitame kliendil kõik kaubad, mida ta soovib tagastada, saata tagasi või kohale toimetada ühe korraga. Tagastamisega seotud otsesed kulud kannab klient. Soovitame tagastada kaubad originaal-transpordipakendis.

6.5.Tagastatav kaup peab olema kasutamata ja rikkumata. Kliendil on õigus kaubaga tutvuda viisil, nagu see on lubatud tavapäraselt poes ning klient vastutab kaubaga tutvumisel kauba väärtuse vähenemise eest, kui ta on kaupa kasutanud eeltoodust muul viisil.

6.6.Juhul, kui klient on tehingust taganenud, tagastab müüja kliendile ostusumma viivitamata, kuid mitte hiljem kui 30 kalendripäeva jooksul taganemisavalduse jõudmisest müüjale. Tagasimakse tehakse samale arvelduskontole, millelt ostu eest tasuti.

6.7.Juhul, kui klient on tagastatavat kaupa rikkunud või kahjustanud tahtlikult või hooletuse tõttu, on müüjal õigus keelduda kauba tagasi võtmisest või nõuda tekitatud kahju hüvitamist.

7.KAUBA VAHETAMINE

7.1.Kliendil on õigus kaupa ümber vahetada Tiina Talumees Moestuudios teise kauba vastu. 

8.PRETENSIOONIDE ESITAMINE JA VASTUTUS

8.1.Kliendil on soovitatav esitada pretensioon e-posti teel aadressil või Tiina Talumees Moestuudiole (tegevuskoht Maakri 21, F-hoone, Tallinn). Pretensioonis tuleb märkida kliendi nimi ja kontaktandmed, pretensiooni esitamise kuupäev, kaubal ilmnenud puudus ja esitatava nõude sisu ning lisada ostu tõendav dokument.

8.2.Müüja ei vastuta tellimuse täitmisel kliendi poolt esitatud ebakorrektsetest andmetest tekkiva kahju või mis tahes muude tagajärgede eest, sealhulgas kohaletoimetamise viivituse eest, kui see on tingitud asjaoludest, mida müüjal ei olnud võimalik mõjutada.

8.3.Müüja ei vastuta tellitud kauba mittesihipärasest kasutamisest tekkinud kahjude eest.

8.4.Müüja ja kliendi vahel tekkivad vaidlused lahendavad pooled läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel on kliendil õigus pöörduda Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti Tarbimiskeskkonna osakonda  (Pronksi 12 Tallinn 10117, https://www.ttja.ee) ja Tarbijavaidluste komisjoni (Pronksi 12 Tallinn 10117, http://www.komisjon.ee) vaidluse kohtuväliseks lahendamiseks või Harju Maakohtusse. Lisaks on kõikidele klientidele avatud e-kauplejatega tekkinud kaebuste lahendamiseks Euroopa Liidu elektrooniline keskkond ODR-platvorm (Online Dispute Resolution ehk veebipõhine vaidluste lahendamine) aadressil http://ec.europa.eu/odr.